Thang Máy BKE: Đối tác tài trợ cho cuộc thi Design Thinking Open Innovation 2023


Thang Máy BKE đã chính thức trở thành đối tác tài trợ cho cuộc thi Design Thinking Open Innovation 2023. Với cam kết hỗ trợ sự sáng tạo và đổi mới, BKE mang đến những giá trị đặc biệt cho cuộc thi này.

Được tổ chức vào năm 2023, cuộc thi Design Thinking Open Innovation 2023 tập trung vào việc khuyến khích các nhóm thiết kế và đổi mới tìm ra những giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội và doanh nghiệp. Thang Máy BKE, tài trợ cho cuộc thi này để góp phần tạo ra một môi trường thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển.

Đối với các thí sinh tham gia cuộc thi, sẽ có cơ hội đẩy mạnh sự sáng tạo và đổi mới trong các giải pháp của mình.

Cuộc thi Design Thinking Open Innovation 2023 không chỉ là một nơi để thể hiện tài năng, mà còn là một cơ hội để xây dựng mối quan hệ và kết nối trong ngành. Điều này giúp mở rộng mạng lưới chuyên gia, tạo ra những kết nối mới và khám phá thêm nhiều cơ hội mới trong việc sáng tạo

Thang Máy BKE tài trợ cho cuộc thi Design Thinking Open Innovation 2023 là một minh chứng cho cam kết của BKE đối với sự phát triển và đổi mới sau này của công ty. Với sự hỗ trợ vượt qua dự kiến và sự kết hợp giữa công nghệ và sáng tạo

Thang máy Bách Khoa cũng đã thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 5S. Giải pháp ERP cũng được chọn để đưa vào quy trình quản lý. Tất cả đã nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.