[Review] Khách hàng giới thiệu Thang XLift BKE


Thang XLift do BKE sản xuất, lắp đặt và đưa vào sử dụng, phù hợp với nhà có không gian nhỏ, không đủ diện tích để xe ô tô.

Thang máy Bách Khoa cũng đã thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 5S. Giải pháp ERP cũng được chọn để đưa vào quy trình quản lý. Tất cả đã nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.