[Review] Thang máy dùng tốn điện không?


Cảm nhận của khách hàng sau một thời gian sử dụng, việc sử dụng thang máy tốn bao nhiêu điện là điều mà nhiều người dùng quan tâm nhất!

Thang máy Bách Khoa cũng đã thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 5S. Giải pháp ERP cũng được chọn để đưa vào quy trình quản lý. Tất cả đã nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.