Thử Tải Mâm Xoay Ô Tô


BKE hoàn thành công trình Mâm Xoay Ô Tô tại Khu Sala Đại Quang Minh, Quận 2, thực hiện thử tải, kiểm định công trình trước khi bàn giao

Thang máy Bách Khoa cũng đã thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 5S. Giải pháp ERP cũng được chọn để đưa vào quy trình quản lý. Tất cả đã nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.